Run for Life Home Mini-Marathon 2020

กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล : บ้านเพื่อชีวิต มินิมาราธอน # 2

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

* เพื่อเป็นการระดมทุน เพื่อช่วยเพื่อเหลือแม่และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ HIV/AIDS และจัดงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลตามโครงการดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่อง
* เพื่อการเป็นกระตุ้นการพัฒนาชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่เกาะสิเหร่ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต
* เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนและพร้อมใจกันช่วยแก้ไขและพัฒนาพื้นที่สร้างความสามัคคี ความรักความเข้าใจซึ่งกันและกัน
* เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเล็งเห็นความสำคัญด้านการออกกำลังกาย มีความใส่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นสำคัญ

วิ่งระยะทาง 6 กม./ 6 km. Fun Run ค่าสมัคร 400 THB
วิ่งระยะทาง 11.3 กม./ 11.3 km. Mini Marathon ค่าสมัคร 400 THB
สำหรับ VIP / 1000 THB ทุกระยะประกวดวิ่งแฟนซี

เปิดรับสมัครแล้ว - จำนวน 1500 ท่านเท่านั้น
การจัดงาน - อาทิตย์ที่ 01 มีนาคม 2563
เวลาปล่อยตัว - มินิมาราธอน 06.00 น. ฟันรัน 06.15 น. 
เริ่มสตาร์ทที่ - ณ. ภูเก็ต บ๊อกซิ่ง สเตเดี่ยม Phuket Boxing Stadium แหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่

ติดต่อเราได้ที่ 089-2056301 - 086-0979427 หรือ info@Ihpf.org 

 ตัวอย่างเสื้อวิ่ง มินิมาราธอน 11.3 ก.ม

ตัวอย่างเสื้อวิ่ง ฟันรัน 6 ก.ม

 ตัวอย่างเสื้อวิ่ง วีไอพี

 

ตัวอย่าง เหรียญรางวัล มินิมาราธอน/ฟันรัน

 

ตัวอย่าง ถ้วยรางวัล

ประเภทการแข่งขัน และรุ่นอายุ

78258200_1434966486656143_4170664049031249920_n_1

ตัวอย่าง รางวัลประกวดนักวิ่งแฟนซี

เส้นทางวิ่ง มินิมาราธอน/ฟันรัน

กำหนดการ

ตัวอย่าง บิบ/BIB

ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักวิ่งและลงทะเบียนประกันอุบัติเหตุได้ที่ https://pages.amot.in.th/?campaign=RUN_BANLIF&affiliate=b4a6583e42

แท็ก:

สิ้นสุดการรับสมัครภายใน

0 Days 0 Hours 0 Minutes 0 Second

รายละเอียดกิจกรรม

2020-03-01 7:01 pm
2020-03-01 7:01 pm
มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต-Life Home Project Foundation

ผู้จัดงาน

สถานสงเคราะห์เด็กมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต และ ร้านสุรินทร์ซัพพอร์ต
event4you.co@gmail.com, surin_ict@hotmail.com , info@lhpf.org
086-0979427

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการระดมทุน เพื่อช่วยเพื่อเหลือแม่และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ HIV/AIDS และจัดงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลตามโครงการงานวิ่งเพื่อการกุศล   บ้านเพื่อชีวิต มินิมาราธอน  ครั้งที่ 2

ผู้สนับสนุน